Slide 1
Ototransfüzyon
Image is not available

Ototransfüzyon, yaygın olarak intraoperatif ve postoperatif olarak kullanılır. İntraoperatif ototransfüzyon, ameliyat sırasında kaybedilen kanın geri kazanılması veya ekstrakorporeal bir devrede sıvı konsantrasyonunu ifade eder. Postoperatif ototransfüzyon, ameliyatın sonunda ekstrakorporeal devrede veya aspire edilen drenajdan kanın geri kazanılmasını ifade eder.

Ototransfüzyonun Avantajları ;
Yüksek 2,3-DPG seviyeleri - Normotermik - pH nispeten normal - Daha düşük bulaşıcı hastalık riski-İşlevsel olarak üstün hücreler - Yüksek Hct - Daha düşük potasyum
Erişkin elektif kalp ve ortopedik cerrahi gibi belirli ameliyatlar sırasında allojenik kırmızı hücre transfüzyonu ihtiyacını azaltabilir.